Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Op weg naar noord.

De vernieuwing van Nieuwlanderweg, de Kogerweg en de Akenbuurtsweg is in de afrondende fase. Via deze website vindt u de werkzaamheden terug en kunt u het laatste nieuws volgen. Benieuwd naar de vernieuwing van de Postweg? Kijk dan op www.texel.nl. 

Nieuwlanderweg veiliger én mooier

De Nieuwlanderweg gaat op de schop. De weg is versleten en smal. Niet meer geschikt voor het drukke verkeer en de zware voertuigen die er dagelijks overheen rijden. Dat pakken we aan. In de komende maanden gaan we de weg in drie fases vernieuwen. Zodat al het verkeer richting De Cocksdorp veilig en comfortabel naar zijn bestemming kan rijden. En natuurlijk denken we ook aan de fietsers. Het fietspad wordt geheel vernieuwd en als fietser kun je straks veiliger de weg oversteken. Kortom, het wordt veiliger voor alle weggebruikers. Tot slot wordt het ook mooier, passend bij het omliggende landschap.

Sorry, er zijn geen polls op dit moment.

Een duurzame weg: het eindresultaat

Een droneopname van het eindresultaat van de reconstructie van het traject Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt.
Video afspelen

Werkzaamheden deze week

  • Maandag 8 maart
    Postweg afgesloten
  • Dinsdag 9 maart
    Postweg afgesloten N > Z
  • Woesdag 10 maart
    Postweg weg

Het laatste nieuws

Geen overbodige luxe, wel noodzakelijk.

Wethouder Edo Kooiman van de gemeente Texel legt uit waarom de Nieuwlanderweg vernieuwd moet worden. Joost Bol, projectleider BAM, licht de geplande werkzaamheden toe.

Wanneer gebeurt wat?

Hieronder vindt u onze actuele planning en de tijdslijn van het traject tot op heden. Het streven is om het traject Nieuwlanderweg – Kogerweg – Akenbuurt voor Hemelvaart 2021 klaar te hebben. Aannemer BAM Infra voert het werk uit, in opdracht van de gemeente Texel. Deze eerste fase is opgeknipt in drie delen: Nieuwlanderweg, Kogerweg en Akenbuurt (start 29 maart 2021). Het gehele traject wordt straks in een keer van de toplaag asfalt voorzien. Het streven is om het traject voor verkeer open te stellen in het Hemelvaartweekend. Daarna volgt de reconstructie van de Postweg en de rotonde Ruigendijk. 

De tijdlijn

13 mei 2021
Medio april
na 31 maart 2021
medio maart
medio februari 2021
1 februari 2021
18 januari 2021
4 januari 2021
Kerst 2020
15 december 2020
30 november 2020
23 november 2020
16 november 2020
2 november 2020
23 oktober 2020
Oktober 2020
19 oktober 2020
16 oktober 2020
5 oktober 2020
September 2020
September 2020
Juli 2020
Juli 2020
juni 2020
12 mei 2020

Oplevering vernieuwde traject

Als ook de Akenbuurt klaar is, wordt het hele traject Nieuwlanderweg-Kogerweg-Akenbuurt in een keer met de deklaag geasfalteerd. Met Hemelvaartsdag is het traject weer open voor alle verkeer.

Overal werkt BAM aan de weg

Op de Nieuwlanderweg, de Kogerweg en de Akenbuurtsweg wordt nu overal gewerkt. De bovenste asfaltlagen worden aangebracht. Zowel de zwarte als de zandkleurige variant!

Start reconstructie Akenbuurt

Nadat, zoals verwacht, de Emmalaan weer is opengesteld voor verkeer, starten we met de werkzaamheden aan de Akenbuurtsweg.

We gaan weer asfalteren!

In week 10 en 11 wordt er geasfalteerd! Over de gehele linie wordt er hard gewerkt om de weg van een mooie, duurzame laag asfalt te voorzien.

Plaatsen duiker Kogerweg

Voor het bewaken van de waterhuishouding plaatsen we een duiker onder de Kogerweg. 

We pakken het fietspad aan

We werken aan het fietspad! Het is het eerste zandkleurige fietspad dat Texel kent. De fundering voor het fietspad wordt momenteel aangelegd en de baan wordt mooi egaal en vlak gemaakt. De weg wordt voor het fietsverkeer een stuk veiliger.

Kabels en leidingen onder de Kogerweg

Het werk aan de kabels en leidingen onder de Kogerweg is in volle gang. BAM en onderaannemers verwijderen de asfaltlaag en maken de ondergrondse infra klaar voor de komende jaren. 

Werkzaamheden Kogerweg gestart

De werkzaamheden aan de Kogerweg zijn gestart! De weg is afgesloten en in de bouwhekken gezet. 

Vakantie

In de kerstvakantie wordt er niet aan de weg gewerkt. De Nieuwlanderweg blijft afgesloten omdat de weg nog niet gereed is voor gebruik. Gemeente Texel en BAM Infra wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!

Asfalteren onder- en tussenlaag

De rijbaan tussen de Staart en de Kogerweg wordt voorzien van een onderlaag en een tussenlaag asfalt. Als de vervanging van het riool voorspoedig is verlopen, wordt mogelijk ook de rijbaan aan de noordzijde geasfalteerd.

Start funderingswerk van de Staart naar Kogerweg

Er wordt gestart met de werkzaamheden voor de fundering van het weggedeelte tussen de Staart en de Kogerweg.

Verbredingen graven en sloten vergraven

Het ingezette grondwerk wordt verder uitgebreid. Er worden verbredingen gegraven, sloten vergraven en duikers aangevuld.

Start werkzaamheden aan de riolering

Een deel van de huidige riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Verder worden op enkele plaatsen duikers vervangen, zodat een betere verbinding van waterlopen ontstaat.

De bekabeling is in volle gang

Leidingen, buizen en kabels van o.a. de nutsbedrijven worden verwijderd, verplaatst of nieuw getrokken. Door een intensieve samenwerking en goede coördinatie verloopt het werk uitstekend. Zelfs voor op de planning. Alle bekabelaars maken er gebruik van dat de weg nu openligt.

Asfalt van wegdek gefreesd

Het asfalt wordt van het wegdek gefreesd. Dat gebeurt met specialiseerde apparatuur, centimeter voor centimeter. Eerst zijn de kruispunten van asfalt ontdaan, zodat de bekabelaars daar aan de slag kunnen. Daarna is de rest van het wegdek aan de beurt.

Definitief ontwerp gereed

Het voorlopig ontwerp is gefinetuned. Het definitieve ontwerp wordt momenteel in een hernieuwde animatie omgezet. Deze wordt binnenkort op deze website gepubliceerd.

Start reconstructie Nieuwlanderweg

Aannemer BAM Infra – in opdracht van Gemeente Texel – begint met de reconstructie van de Nieuwlanderweg. Dit betreft de eerste fase van de totale vernieuwing van het gehele traject Akenbuurt – Kogerweg – Nieuwlanderweg – Postweg, onderdeel van het Beheerplan Wegen 2019-2023.
Website opwegnaarnoord.nl screenshot

Website www.opwegnaarnoord.nl gaat live.

Dit is de plek waar Texelaars en eilandbezoekers actuele informatie maar ook omleidingen en interessante wetenswaardigheden kunnen zien.

Website opwegnaarnoord.nl screenshot

Informeren van aanwonenden

Aanwonenden hebben een brief ontvangen met de aankondiging van de start werkzaamheden. Ook zijn borden geplaatst om aan te geven dat werkzaamheden van start gaan en omleidingen gelden.

Kolk voor woelmuis

Langs de Nieuwlanderweg ter hoogte van de Pijpersdijk wordt een kolk gegraven om het leefklimaat voor de noordse woelmuis te behouden. Hier kan de Noordse woelmuis (een beschermde Europese diersoort) zich in de winter in de taluds ongestoord ophouden.

Aanvullende onderzoeken milieu en verhardingen

Er is nader onderzoek gedaan naar mogelijke verontreinigingen in de onderlaag van de fundering.

Selectie aannemer

Uit de aanbesteding is een aannemer geselecteerd; Bam Infra.

Wegenscan

Een wegenscan is uitgevoerd op de Nieuwlander- & Postweg. Dit geeft inzicht in de grond tot ongeveer 2 meter onder het maaiveld. Dit biedt inzicht in de variatie in opbouw over de lengte van de weg.

Meet- en inventarisatie werkzaamheden

Er vinden meet- en inventarisatiewerkzaamheden plaats op de Nieuwlander- & Postweg. Met behulp van o.a. een grondradar wordt gekeken of en waar leidingen en kabels liggen.

Raad ontvangt animatie ontwerp Nieuwlanderweg

Met een digitale visualisatie presenteert het college het Plan van Aanpak voor de reconstructie van de Postweg/Nieuwlanderweg aan de gemeenteraad. Zie hier het ontwerp (link).

Samen komen we verder

Gemeente Texel en aannemer BAM werken in dit project nauw samen. We nemen de eisen van Duurzaam Veilig als uitgangspunt om het traject van Den Burg naar De Cocksdorp verkeersveilig in te richten. Als de renovatie klaar is, geldt er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur en kunnen fietsers in twee etappes veilig de weg oversteken. Tijdens het werk voeren we regelmatig overleg met aanwonenden, dorpscommissies, ondernemers en andere partijen voor wie een goede bereikbaarheid van Texels noorden van belang is. Voor iedereen die in het werk geïnteresseerd is, brengen we op deze website niet alleen de noodzakelijke mededelingen maar ook de leuke nieuwtjes en interessante weetjes! Blijf ons dus volgen.

Het eindresultaat:

Video afspelen