Aanpassing duikers en stuwen onder de Postweg

De zomers worden droger en dus wordt het belangrijker om regenwater langer vast te houden in natte periodes, zodat er ook in de droge tijd zoetwater overblijft. Tegelijkertijd moet een teveel aan water ook goed afgevoerd  en verdeeld kunnen worden. Dat betekent dat het netwerk van waterlopen in orde moet zijn. Voor agrariërs is dat […]