Johan Hin Haarlemmerolie project Postweg

Hij verspreidt de bewonersbrieven, regelt het verkeer, controleert of alle verkeersborden er nog staan, doet boodschappen en houdt de keet netjes. Texelaar Johan Hin is een gewaardeerde kracht in tijdelijke dienst van Boskalis. Waar nodig verricht hij hand- en spandiensten, waardoor het werk zonder oponthoud kan doorgaan. Op de vraag wat hij zoal doet, is […]