Natuur niet vergeten bij aanleg Postweg

Overal waar gebouwd of gesloopt wordt, is een toetsing aan de Wet natuurbescherming nodig. Komen er beschermde dier- of plantensoorten voor in de directe omgeving? En wordt daar voldoende rekening mee gehouden? Met die vragen houdt Martin de Jong van ecologisch adviesbureau Noordkop Groen zich dagelijks bezig. De Jong is als ecoloog betrokken bij de […]