Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Andere communicatie-aanpak gemeente bij reconstructie Postweg

De reconstructie van de belangrijkste verbindingswegen met het noorden van Texel, de Nieuwlanderweg en de Postweg, is een ingrijpend en groot project voor het hele eiland. Reden voor de gemeente Texel om de communicatie voor dit werk anders aan te pakken dan gebruikelijk. Speciaal voor alle berichtgeving rondom het project, werd de website opwegnaarnoord.nl gelanceerd. Muriëlle Bergman, communicatiespecialist van team Advies & Ondersteuning van de gemeente Texel, legt uit waarom voor deze aanpak is gekozen.

Waarom is een aparte website voor dit project gerealiseerd?

‘De vernieuwing van de Nieuwlanderweg en Postweg duurt meerdere jaren en raakt veel mensen. Inwoners, bedrijven, logiesverstrekkers, toeristen, allemaal krijgen ze op enig moment te maken met de werkzaamheden of de onvermijdelijke overlast die daarmee gepaard gaat. Met de website Op weg naar noord hebben we één centrale plek waarop we alle informatie over de werkzaamheden en het project kunnen delen. Omleidingen, updates, planning  over het werk, maar ook verhalen over ondernemers en bewoners langs het traject. We zien het ook als een kans om de Texelse identiteit te laten doorklinken: dit werk moet toch gebeuren en als het dan zover is, laten we het dan gezamenlijk oppakken. Waar dat kan zoeken we de samenwerking op met bewoners en ondernemers.’

In de aanbesteding werd veel nadruk gelegd op omgevingsmanagement. Waarom?

‘Natuurlijk staat voorop dat er een kwalitatief duurzaam goede weg komt, maar wij vinden het heel belangrijk dat de omwonenden en andere stakeholders betrokken worden bij het werk en goed geïnformeerd worden over de werkzaamheden. We hebben geleerd van de ervaringen bij de Nieuwlanderweg. Bij de Postweg is dit onderdeel nadrukkelijker in de aanbesteding meegenomen. Boskalis had hiervoor een heel goed voorstel. De projectleider Johan Hussaarts namens de aannemer en Piet Conijn namens de gemeente vervullen de rol van omgevingsmanager. Zij onderhouden de contacten met de aanwonenden en ondernemers en zijn nagenoeg altijd bereikbaar voor vragen of problemen. Er is bijvoorbeeld een wekelijks inloopuurtje, een apart telefoonnummer voor vragen en bewoners krijgen een briefje in de bus als er werkzaamheden zijn waarvan ze directe overlast kunnen ondervinden. Daarnaast maken we eens per twee maanden een nieuwsbrief voor omwonenden. We merken dat dit erg gewaardeerd wordt. Zowel gemeente als Boskalis krijgen dat ook terug.’

Hoe bepalen jullie de inhoud van de website?

‘Tweewekelijks hebben we een communicatieoverleg. Dan zit ik aan tafel met de projectleiders van Boskalis (Johan Hussaarts) en de gemeente (Piet Conijn) waarin we het onder andere hebben over de content voor de website en de nieuwsbrief.  Vervolgens maken we samen met Louise van der Sluis van Tekstbureau Texel een contentkalender voor de website en bepalen we welke onderwerpen we wanneer gaan behandelen. We maken artikelen over de werkzaamheden, bijvoorbeeld over het asfalteren of over het aanbrengen van de fundering, maar doen ook tekst- en video-interviews met aanwonenden en bedrijven langs het traject. We vinden het belangrijk om op die manier de betrokkenheid met de omgeving goed zichtbaar te maken. Louise doet deze interviews en regelt ook de foto- of video-opnamen. Die samenwerking is heel prettig.’

Is de website de enige informatiebron voor dit project?

‘Nee. Op de website vind je wel alles terug, maar we hebben er voor gekozen om breed te informeren. Dus ook via persberichten, persmomenten, nieuwsbrieven en social media. Via Facebook en Instagram delen we ook foto’s en berichten. Zo kan iedereen die dat wil op de hoogte blijven. We willen hiermee ook uitstralen dat voor een dergelijk project de betrokkenheid van Texelaars belangrijk is en dat we hun feedback serieus nemen. Dat zien we niet als last, maar juist als een mogelijkheid om mensen te ontzorgen en actief mee te denken hoe we de overlast voor hen zoveel mogelijk kunnen beperken.’

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws