Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Boskalis klaar voor de start!

Aannemer Boskalis gaat in oktober starten met de reconstructie van de Postweg. Werkzaamheden vinden plaats buiten het hoogseizoen. Dit jaar wordt er gewerkt aan de weg van de rotonde Ruigendijk tot en met de kruising met de Slufterweg. In 2022 volgt het stuk tot en met de kruising Vuurtorenweg/Molenlaan. ‘Alle lichten staan op groen, ook deze fase proberen we zo soepel mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Overlast is onvermijdelijk maar de constructieve samenwerking van alle betrokkenen en belanghebbenden in het voortraject, geeft mij hierin alle vertrouwen’, aldus wethouder Kooiman.

Twee fases: 2023 gehele Postweg klaar

De reconstructie van het gehele tracé is in twee delen opgesplitst. In de voorbereiding met belanghebbenden kwam duidelijk naar voren de werkzaamheden niet in het hoogseizoen uit te voeren. Het gehele traject uitvoeren in één seizoen is niet haalbaar. Dat betekent dat deze winter de weg van de rotonde Ruigendijk tot en met de kruising met de Slufterweg wordt aangepakt. Het aansluitende traject tot en met de kruising met de Vuurtorenweg en Molenlaan wordt in de winter van 2022/2023 gereconstrueerd.

Inloopmiddag/-avond eerste wegdeel

Boskalis is na een Europese aanbestedingsprocedure als meest geschikte aannemer uit de bus gekomen. Zij zijn bezig het uitvoeringsplan van de reconstructie op te stellen. Op woensdag 15 september organiseerde de gemeente samen met Boskalis een coronaproof inloopmiddag-avond voor aanwonenden en bedrijven van de Postweg tussen de rotonde Ruigendijk en de kruising Slufterweg. Aannemer Boskalis presenteerde o.m. het uitvoeringsplan en de noodzakelijke omleidingen. Veel aanwonenden en ondernemers bezochten de bijeenkomsten. Ook konden vragen gesteld worden over de individuele situatie van aanwonenden en was er een luisterend oor voor zorgen.

Inbreng belanghebbenden bij voorbereidingen

De afgelopen maanden is gewerkt aan het ontwerp van de reconstructie van de weg. Daarvoor is gesproken met belanghebbende partijen. Ook voor de noodzakelijke omleidingen zijn afspraken gemaakt met een aantal bedrijven zoals bijvoorbeeld het vliegveld, LOMT, Paracentrum.

Dronebeelden Postweg
Video afspelen

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws