Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Postweg was belangrijke schakel in postverbinding met Vlieland

Half oktober startte Boskalis met het frezen van de oude asfaltlagen van de Postweg. Volgens hoofduitvoerder Jacob van der Heide wordt ook het oude paardenpad dat eronder lag weggehaald. Dat peerdepad speelde bijna een eeuw lang een belangrijke rol in de postverbinding van Texel met buureiland Vlieland en de schepen op de redes bij Terschelling.

In de zeventiende eeuw drongen de VOC-magnaten aan op een reguliere postverbinding tussen Amsterdam en de redes van Texel, Vlieland en Terschelling, waar de VOC-schepen lagen te wachten op goede wind voor hun verre reizen. Alles ging die tijd per brief en een goede communicatie was heel belangrijk voor het Hollandse handelsnetwerk. In 1668 werd de eerste postverbinding gemaakt tussen Amsterdam en Oudeschild. Er kwamen betaalde postagentschappen en postiljondiensten voor dit traject. Pas ruim een eeuw later, in 1778, werd de verbinding doorgetrokken naar Vlieland. Deze kreeg de naam de ‘Vlie-post’.

Speciale postboot

Vanuit Den Helder vertrok een speciale postboot naar Oudeschild en kregen de kapiteins op de schepen die op de Rede van Texel lagen hun orders. De kastelein van het Eyerlandse Huis was de postiljon die met paard en wagen de post vanuit Oudeschild meenam voor Vlieland en Terschelling. Het toenmalige Eyerlandse Huis stond als enige huis op het oude eilandje Eierland, dat in de 17e eeuw via de Zanddijk met Texel werd verbonden. De kastelein beheerde het eilandje en deed de postbezorging erbij.

De postvlet arriveert op de Vliehors. Met paard en wagen werd de post naar Oost-Vlieland gebracht. Op de achtergrond de Texelse vuurtoren.

Vanaf de rede van Eierland werden de brieven met een postvlet naar het Veerhuis (tegenwoordig Het Posthuys) op Vlieland gezeild en met paard en wagen naar het dorp Oost-Vlieland gebracht. Het traject op Texel liep vanaf Oudeschild over de Zanddijk naar het Eyerlandse Huis, dat toen op de plek van camping De Robbenjager lag.

Postweg

Dat veranderde in 1835 toen de kwelder tussen Eierland en Texel werd ingepolderd en de eilanden werden samengevoegd. De Eierlandse polder werd geschikt gemaakt voor landbouw. In februari 1836 werd de Postweg aangelegd, als kortste route vanaf Oudeschild naar het Eyerlandse Huis. Dit paardenpad was verhard in het midden, met zand en later grind aan beide kanten. Het pad begon bij de Ruigendijk en was ook voor de agrariërs die vanuit elders in Nederland naar Eierland kwamen om te boeren, een belangrijke verbinding met de rest van Texel.

Dat Vlieland ook een Postweg heeft, is uiteraard niet toevallig. Je zou het kunnen zien als het verlengde van de Texelse Postweg. De Vlielandse Postweg loopt van het Posthuys tot Oost-Vlieland, en was onderdeel van het traject dat de post aflegde vanaf Amsterdam naar het dorp.

Einde Vliepost-route

Tot 1927 werd de post voor Vlieland via Texel aangevoerd. Daarna ging het via Harlingen. Zowel op Texel als op Vlieland herinneren nog diverse namen van straten en gebouwen aan de Vliepost-route.

Op de foto boven het artikel de Postweg ruim een eeuw geleden. Links de school van Zuid-Eierland (nu Galerie de Scholerie), die werd gebouwd in 1912. In de periode daarvoor was de school gevestigd in het huis er tegenover (derde huisje van rechts).

Bron: N. Huijsman, De  post-telegraaf- en telefoonhistorie van het eiland Texel (deel 2), met dank aan Gelein Jansen.

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws