Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Reconstructie Postweg blijft ondanks mondiale crises binnen begroting en planning

Energie- en personeelskosten die skyhigh gaan, personeelstekorten, lange levertijden op materialen. Nogal wat bouwprojecten hebben behoorlijk last van de crises waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd. Volgens Piet Conijn, projectleider namens de gemeente voor de reconstructie van de Postweg, zijn de prijsverhogingen een belangrijk gespreksonderwerp in het overleg met aannemer Boskalis.

Ook Boskalis wordt bij de reconstructie van de Postweg geconfronteerd met buitenproportionele verhogingen van de prijzen en maakt dat bespreekbaar bij de gemeente Texel. ‘Als opdrachtgever is de gemeente hier niet blind voor en handelen we binnen de kaders die hiervoor gelden. Als de kaders op detailniveau onvoldoende duidelijkheid verschaffen, voeren we er af en toe stevige discussies over’, vertelt Conijn. De gemeente houdt er bij de raming en kredietaanvraag rekening mee dat de projectkosten hoger kunnen uitvallen. ‘Natuurlijk calculeren wij eventueel bijkomend werk in en kosten voor onvoorziene aanpassingen, maar dat de kosten zo uit de hand zouden lopen op zo’n korte termijn had niemand verwacht. Gelukkig zijn er ook weer meevallers, waardoor we toch denken dat we binnen het beschikbare krediet kunnen blijven.’

Stevige onderhandelingen

Sinds de aanbesteding en gunning zijn de prijzen voor brandstof en asfalt stukken hoger geworden. De dieselprijzen stegen van ongeveer € 1,20 naar ruim 2 euro per liter. ‘Vanwege de ondergrond van de bestaande weg, kiezen we voor een optimale fundering met schuimbitumen. Die bitumen zijn fors duurder geworden, terwijl deze optimalisatie eigenlijk goedkoper zou uitpakken dan de traditionele manier van funderen. Daar staat tegenover dat het veel milieuvriendelijker is en ook veel langer mee gaat. Iedere keer leidt dat tot stevige onderhandelingen waar we gezamenlijk uit moeten zien te komen. Dat geldt ook voor de oorspronkelijk overeengekomen tarieven voor meerwerk (al het werk dat er extra bijkomt, boven op de vastgelegde werkzaamheden). Ook Boskalis heeft te maken met fors gestegen personeelskosten. Wat is redelijk en wie gaat dat betalen?’

Een belangrijke rol in de beoordeling van de bijkomende werkzaamheden is voor de directievoerder. In dit project is dat Barry van Es van BvE Infra bv uit De Koog, die wordt ingehuurd door de gemeente. De directievoerder ziet er, samen met toezichthouder, op toe dat het project volgens het bestek en de tekeningen wordt gerealiseerd. Ook beoordeelt BvE de bijkomende en gewijzigde werkzaamheden en geeft daarover een advies aan de projectleider.

Inventief

Conijn benadrukt dat de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer goed is. ‘Er zijn soms discussies over de afhandeling van de onvermijdelijke extra kosten, maar we gaan respectvol met elkaar om en komen uiteindelijk altijd tot een gedragen besluit dat past binnen kaders waar we ons aan moeten houden.’
Volgens Conijn zijn er in het project geen problemen geweest met de levering van materialen. ‘Dat komt vooral door de inventiviteit van Boskalis als grote organisatie en een goede planning. Wij hebben erg vooruitgekeken en Boskalis kon hier en daar wat schuiven met materialen tussen verschillende projecten. Daardoor kon het werk aan de Postweg gewoon doorgaan.’ In de vorige fase, aanpassing van het wegvak tussen de rotonde Ruigendijk en de Slufterweg, ontstond wat oponthoud doordat de stenen voor de bestrating in Zuid-Eierland later werden geleverd en er moeilijk stratenmakers te vinden waren. ‘Toch zijn we ook daar uiteindelijk binnen de planning gebleven.’

Aan elkaar knopen

De nutsbedrijven hebben wel last van leveringsproblemen. Conijn: ‘Texelaar Ruben Duinker die met zijn bedrijf voor de nutsbedrijven (gas en elektra) de bekabeling regelt, lukt het nog steeds om alles aan elkaar te knopen, maar dat kost flink wat inspanning. De kabels moeten echt overal vandaan komen. Halve katrol van de ene plek en weer een ander overschot elders uit de provincie. Overal halen ze het vandaan om maar te zorgen dat het werk aan de Postweg kan doorgaan. Dat waarderen wij zeer.’

Menskracht

Ook in de wegenbouw staat een flink aantal vacatures open. Toch slaagt Boskalis erin om voor project Postweg aan voldoende mensen te komen. ‘Het lukt nog steeds om eigen personeel te werven en onderaannemers en zzp’ers in te huren, waaronder ook Texelaars, zodat we het werk goed kunnen uitvoeren. Ook hier is een goede planning heel belangrijk.’

De projectleider is tevreden over de voortgang. ‘Ondanks alle hobbels door de genoemde crises en de lastige periode door corona slagen we er als opdrachtgever toch in om samen met alle partijen binnen planning en budget een mooie duurzame weg te maken.’

Volgens Conijn is de relatie met de buurt goed. ‘De overlast waar sommigen bang voor waren, is beperkt gebleven. De direct-aanwonenden zijn overwegend positief over de aannemer. Boskalis doet er alles aan om de bereikbaarheid van huizen en percelen zo goed mogelijk te houden. Ook lijkt het erop dat de Texelaars beginnen te wennen aan de omleidingen.’

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws