Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Regenwater deel Nieuwlanderweg afgevoerd naar kolken

De aanwonenden van de Nieuwlanderweg, vlak bij de rotonde Ruigendijk, zullen de komende jaren fors minder overlast hebben van regenwater in hun tuinen. In het gebied, waar het grondwaterpeil van nature al hoog is, wordt een extra afvoerbuis aangelegd om het regenwater van de rijbaan af te voeren naar de sloten en of kolken in de buurt. ‘Dat zal flink wat wateroverlast schelen’, schat Ruud Mets, gemeentelijk medewerker Voorbereiding en Ontwikkeling Riolering & Water. ‘De weg ligt daar hoger dan de tuinen en door de hoge grondwaterstand kan het water bij flinke regenval geen andere kant op, dan richting de huizen. Daardoor komen sommige tuinen blank te staan. Dat wordt nu grotendeels opgelost.’

Hemelwaterstelsel

Volgens Mets gaat het hier niet om de aanleg van een zogeheten hemelwaterstelsel als onderdeel van een gescheiden rioleringssysteem. ‘Dat leggen we alleen in de dorpen aan. In het buitengebied hebben de bewoners voldoende mogelijkheden om het regenwater af te voeren of te infiltreren. Bovendien gaat het vaak maar om een paar aansluitingen, zodat zo’n kostbaar systeem niet rendabel te maken is in het buitengebied. Wat we aan de Nieuwlanderweg hebben aangelegd, is alleen een kolkenleiding om het water zo snel mogelijk van de rijbaan te krijgen, zonder overlast voor de bewoners.’

Toenemende druk op het rioolstelsel

Volgens Mets en collega Otto Goënga, projectleider bij de gemeente, is de druk op de gemeentelijke riolering in de afgelopen jaren fors toegenomen. ‘De verstening neemt steeds verder toe, waardoor ook het overgrote deel van het regenwater via het riool wordt afgevoerd. Geen plantjes, maar bestrating in de tuinen. Dat zorgt in natte tijden voor overbelasting van de rioolzuivering. Dat willen we graag anders. Via een gescheiden rioolstelsel kunnen we het relatief schone regenwater apart afvoeren naar waterpartijen en sloten in de woonwijken en de rioolzuivering inzetten voor het vuilwater.’

Overlast

Doordat er nu nog erg veel regenwater via het vuilwater rioolstelsel wordt afgevoerd, ontstaat op steeds meer plaatsen overlast bij hevige regenval. ‘De druk het riool wordt dan zo groot, dat bijvoorbeeld toiletten overlopen en putten op straat overstromen. Dat zal met de huidige klimaatveranderingen alleen maar erger worden in de komende jaren, zeker als de Texelaars daar ook zelf niet hun steentje aan bijdragen’, aldus Goënga. In de dorpen is zo’n 75 procent van de straten al voorzien van een gescheiden rioolstelsel. ‘Wij leggen dat in de wijken aan en bieden een aansluiting aan tot de erfgrens. De mensen moeten dan zelf het regenwater-traject onder hun eigen erf voor hun rekening nemen. In nieuwbouwwijken wordt dat tegenwoordig al vaak meteen bij de bouw meegenomen.’

Gemeentelijk Riolerings Plan

Volgens Mets en Goënga is nu minder dan tien procent van de Texelse huishoudens op het gescheiden stelsel aangesloten. ‘We streven er naar dat percentage te verhogen tot zo’n 50-60 procent. Dat zal aanzienlijk schelen in de overlast én de kosten, want nu staan die pompen bijna continu te draaien, waardoor de slijtage groter is en er flink extra stroom wordt verbruikt.’ Het tweetal begrijpt heel goed waarom Texelaars nog niet staan te springen voor een aansluiting op het gescheiden stelsel. ‘Dat brengt flink wat kosten met zich mee. We hopen dat in het nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan, dat vanaf 2023 zal gaan gelden, nagedacht wordt over bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden bij de aanleg. Want het is echt hard nodig dat er wat gaat gebeuren. Zomers zitten we tijdens regenbuien al regelmatig op het maximum van de capaciteit. Het zou een hoop problemen voorkomen als Texelaars er toch over na willen denken om het regenwater, waar het kan, gescheiden aan te bieden.’

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws

Nieuws

Texelse primeur!

Het is zover: de eerste lading zandkleurig asfalt is gelegd! Het was prachtig weer om te asfalteren dus BAM Infra heeft goed kunnen doorwerken. Hieronder

Lees bericht »