Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Restlevensduur Postweg was nagenoeg niets meer

De reconstructie van de Postweg was bepaald geen overbodige luxe. ‘De restlevensduur van de weg was nog maar enkele jaren. Er moest echt iets gebeuren.’ Bert Dennenberg, wegbeheerder bij de gemeente Texel, weet waar hij over praat.

Al 34 jaar werkt hij bij Gemeentewerken en houdt hij zich bezig met wegen en verkeersveiligheid op het eiland, vanuit een technische invalshoek. De afgelopen zeven jaar is hij wegbeheerder. In 1988 kwam hij bij de gemeente in dienst en zijn eerste grote opdracht in 1989 was het schrijven van een visie voor de Postweg. ‘Uit dat rapport kwam al naar voren dat de weg de verkeersdruk nu nog aan kon, maar dat er met het oog op de toekomst nagedacht moest worden over verbreding om de Postweg toekomstbestendig te maken. Het toenmalige college kon zich vinden in de conclusie, maar vond reconstructie van de weg in 1989 een brug te ver.’
In de jaren erna werd echter steeds duidelijker dat de Postweg te smal was voor de toegenomen verkeersdruk. ‘Het college koos destijds niet voor een reconstructie, maar er zijn door de jaren heen wel aanpassingen geweest om in elk geval de verkeersveiligheid te waarborgen’, aldus Bert.

Bermverharding

Tussen 2000 en 2010 werden de bermen aan beide kanten over een lengte van zeven kilometer verhard met graskeien. Zuid-Eierland werd heringericht. Het asfalt bleef, maar het buurtschap kreeg meer het karakter van een bebouwde kom. Ook de kruising met de Muyweg werd gereconstrueerd en bij het vliegveld werden middengeleiders geplaatst. Bij de Slufterweg kwam een apart wegvak voor afslaand verkeer richting De Slufter.

In 2018 werd een wegenbeheerplan opgesteld. ‘Tot die tijd was het onderhoud van de wegen vooral gericht op wat er voor dat jaar nodig was. Met het wegenbeheerplan zijn we overgestapt op een planmatige aanpak voor een periode van vijf jaar. In 2023 loopt het huidige plan af en komt er een nieuw beheerplan voor de volgende vijf jaar.’

Valgewichtdeflectiemeting

Bij het opstellen van het wegenbeheerplan werden eerst alle wegen in kaart gebracht en werd de conditie van iedere weg onderzocht. Een aantal wegen werd onderworpen aan een valgewichtdeflectiemeting. Daarmee wordt de restlevensduur van een weg gemeten. ‘Van veel wegen bleek dat ze nog gemakkelijk tien tot twintig jaar meekunnen, maar op een aantal plekken was de toestand zorgelijk. Met name in Waal en Burg, rond Oosterend en in Eierland was de verwachte levensduur van veel wegen niet meer dan enkele jaren.’ Volgens Bert zijn veel van die wegen net na de oorlog aangelegd en zijn ze berekend op het toenmalige verkeer. ‘Een weg wordt aangelegd op zand, waarop de fundering komt en vervolgens het asfalt. Deze wegen hebben echter nauwelijks fundering. Dat was voor toen prima, maar voor nu niet meer.’ Door toegenomen verkeersdruk op wegen die hiervoor niet zijn berekend, ontstaan scheuren in het wegdek. ‘Die kun je repareren, maar steeds opnieuw zullen dezelfde scheuren ontstaan.’ In 2018 besloot de gemeenteraad op voorspraak van het college om zowel de Postweg als de Nieuwlanderweg grondig te reconstrueren. Niet meer oplappen, maar vanaf de basis toekomstbestendig inrichten. ‘De levensduur is nu zo’n dertig tot veertig jaar. Er is gekozen voor duurzaamheid.’

Verkeersveiligheid

Tweewekelijks schuift Bert aan bij het gemeentelijk verkeersoverleg. ‘Dan kijk ik vanuit de technische verkeersveiligheid bij grote projecten mee met de omleidingsroutes. Bij de Postweg was dat niet lastig: omleiding over De Waal was verreweg de beste en meest veilige optie.’ Momenteel wordt het verkeer naar De Cocksdorp via De Waal over de Hoofdweg en Hollandseweg geleid en terug naar Den Burg over de Stengweg. Eerst liep de omleiding net andersom. ‘Soms kom je er in de praktijk achter dat een aanpassing nodig is. Dat was hier het geval. Op verzoek van de ondernemers hebben we de route omgedraaid. Ook is recent op verzoek van bewoners van De Cocksdorp de binnendijkse weg langs de Lancasterdijk tijdelijk voor eenrichtingsverkeer (gemotoriseerd) opengesteld.’ Zowel de Hollandseweg als de Stengweg hebben te lijden onder de toegenomen verkeersdruk door de omleidingen. Dennenberg beaamt dat. ‘Beide wegen waren al toe aan groot onderhoud. Dan kun je twee dingen doen: of je brengt vooraf bermverhardingen aan en moet later de weg alsnog helemaal op de schop, of je kiest ervoor om het onderhoud in één keer goed uit te voeren. Voor die optie hebben wij gekozen. Nadat de Postweg is opgeleverd, gaan we met het onderhoud van deze wegen aan de gang. Dat wordt vermoedelijk na de bouwvak 2023.’

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws