Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

Uitstraling Zuid-Eierland wordt dorpser door klinkerbestrating

Naar verwachting wordt in de week van 13 december (week 50) gestart met het leggen van geluidsreducerende klinkerbestrating in Zuid-Eierland. Het deel van de Postweg tussen de komborden van Zuid-Eierland krijgt zogeheten Silentio bestrating. Deze speciale klinkers hebben een open-structuur deklaag, waardoor het geluid niet verder versterkt of voortgestuwd wordt, zoals dat bij asfalt gebeurt, maar juist wordt geabsorbeerd. ‘Dat is een van de maatregelen die we nemen om de ervaren geluidsoverlast in Zuid-Eierland te beperken’, vertelt gemeentelijk projectleider Piet Conijn. ‘Veel bewoners geven aan last te hebben van het geluid van het voorbijgaande verkeer. Dat komt voor een groot deel doordat er veel te hard wordt gereden. Er geldt in Zuid-Eierland een maximum snelheid van 50 kilometer per uur, maar nogal wat doorgaand verkeer rijdt veel harder.’

Fysieke inrichting aanpassen

In de bestaande situatie is het veel bestuurders niet duidelijk dat je een bebouwd gebied inrijdt, omdat het asfalt gewoon doorloopt. Om te voorkomen dat het verkeer met te hoge snelheid de buurtschap inrijdt, wordt de toegang fysiek anders ingericht. ‘Er komt dus een overgang van asfalt in klinkerbestrating, beplanting in de middengeleiders en langs de rijbaan komen witte strepen die zorgen voor een optische versmalling. Wij verwachten dat het verkeer daardoor wél zal afremmen en zich zoveel mogelijk zal houden aan de maximum snelheid van 50 kilometer.’

Verschil van mening

Conijn beaamt dat niet iedereen in Zuid-Eierland blij is met de keuze voor klinkers. ‘De meningen van de aanwonenden zijn verdeeld. Een deel vindt het juist een heel goede oplossing, een ander deel is sceptisch en gelooft niet dat de overlast hierdoor minder wordt. Sommige bewoners vrezen zelfs dat er meer geluidsoverlast komt door de klinkers.
‘Wij denken de sceptici toch te kunnen overtuigen door het gebruik van de Silentio.’ De projectleider licht toe dat op dat stuk van het traject gekozen is voor een specifieke fundering in verband met het zware verkeer, zoals opleggers en trekkers, dat ook regelmatig gebruikmaakt van de weg. ‘Die aangepaste fundering zorgt ervoor dat er geen verzakkingen of kuilen in de weg zullen komen. En de klinkers zelf hebben op veel plaatsen hun geluidreducerende werking al bewezen. Het is zo’n drie keer stiller dan andere bestrating.’

Dorpsere uitstraling

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten konden de aanwonenden hun voorkeur aangeven voor de kleur van de klinkers. De meerderheid koos voor de rode Silentio. Volgens Piet Conijn krijgt Zuid-Eierland door het gebruik van klinkers een authentiekere uitstraling. ‘Het wordt dorpser en die uitstraling draagt zeker bij aan het beperken van de snelheid.’ Als er geen onvoorziene omstandigheden zijn, dan neemt de machinale bestrating minimaal zo’n twee weken in beslag. Mocht het onverhoopt niet lukken de planning te halen, dan wordt het werk na de kerstvakantie hervat en afgerond.

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws