Door diverse aannemers wordt er hard gewerkt aan de Nieuwlanderweg. Bij de werkzaamheden zijn vanmiddag op verschillende plaatsen een stroomkabel en een telefoonkabel geraakt. Hier kan in ieder geval een groot deel van de adressen aan de Nieuwlanderweg last van ondervinden. Monteurs zetten zich in de storingen zo snel mogelijk te verhelpen.
Zodra het is opgelost communiceren we weer via deze kanalen. De Gemeentewinkel is ook geinformeerd. 

Klik hier om naar het nieuwsbericht te gaan.

‘We moeten voortdurend schakelen, afstemmen en aanpassen’

Net als bij de Nieuwlanderweg heeft de gemeente Texel ook voor de reconstructie van de Postweg Piet Conijn aangesteld als projectmanager. Meerdere keren per week is hij op het werk te vinden. Hij bewaakt de budgetten en houdt, samen met de directie, toezicht op het werk. Daarnaast zorgt Conijn voor afstemming met alle partijen. ‘Met zoveel aannemers op het werk is het voortdurend schakelen, afstemmen en aanpassen.

De wegreconstructie wordt uitgevoerd door hoofdaannemer Boskalis. Het hele traject tussen de rotonde Ruigendijk en De Cocksdorp wordt in twee seizoenen vernieuwd, zodat er weer een duurzaam veilige en goed berijdbare weg ligt. In het eerste seizoen, deze winter, wordt het stuk tussen de rotonde tot en met de kruising met de Slufterweg aangepakt. Gelijk met de wegaanpassing, zijn ook de nutsbedrijven aan de slag. Zo wordt onder meer een stuk van de hoofdwaterleiding richting het noorden vernieuwd. ‘De nieuwe watertransportleiding wordt een dezer dagen aangesloten op het bestaande leidingwerk’, vertelt Conijn. ‘Dat had wel wat voeten in aarde, want het is natuurlijk herfstvakantie en erg druk op het eiland.’ Ook Liander elektra, Kabeltex en KPN pakken deze mogelijkheid om kabels te verleggen, te vernieuwen en weesleidingen te verwijderen.

Nieuwe gasleiding
Een verrassend bericht kreeg Conijn vorige week. ‘We hebben maanden geprobeerd om Liander zo ver te krijgen om, behalve de noodzakelijke omleggingen op de kruisingen, ook meteen de oude gasleiding richting De Cocksdorp te vervangen. In elk geval het stuk tot aan het vliegveld. Dat is behoorlijk oud en storingsgevoelig. Omdat we uiteindelijk van het gas af moeten, wilde Liander daar eerst niet in investeren. Het ziet er echter naar uit dat we voorlopig nog niet zonder gas kunnen. En wie weet, zijn deze leidingen later wel te gebruiken voor waterstof. Wij vonden het daarom een goede keuze als Liander dat zou gaan aanpakken. Vorige week kregen we het bericht dat ze nu toch voornemens zijn de leiding te vervangen. Dat is goed nieuws.’

Planning
Volgens de projectmanager ligt er uiteraard een planning voor alle werkzaamheden, maar spelen externe factoren een belangrijke rol. ‘De hoofdaannemer is erg afhankelijk van de voortgang bij de nutsbedrijven. Die hebben allemaal hun eigen aannemers en er ontstaan soms tegenstrijdige belangen. Dat moeten wij in goede banen leiden, zodat zo min mogelijk vertraging ontstaat. Daarnaast weet je nooit helemaal wat je onder de grond aantreft. Ook het weer is een onvoorspelbare factor. Tot nu gaat de samenwerking prima en liggen we op schema.’

Aandacht voor de omgeving
Bij het project Postweg doen gemeente en Boskalis erg hun best de aanwonenden zo goed mogelijk te betrekken en te informeren. ‘Vooraf zijn we met het ontwerp de boer op gegaan langs omwonenden die vragen of zorgen hadden. Daarnaast hebben we meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd in Bethel. Alle opmerkingen en suggesties zijn bekeken en besproken. Waar mogelijk zijn ze ook opgenomen in het ontwerp. Zo zijn er bijvoorbeeld inritten aangepast en is de plaats en omvang van middengeleiders veranderd.’

Zuid-Eierland
Veel aandacht is er voor Zuid-Eierland. Daar loopt de weg tussen de huizen door. Op dat traject is de maximum snelheid 50 km/u. ‘We hebben uitvoerig onderzoek laten doen naar het aanbrengen van geluidsreducerende klinkers op dat stuk. Wij zijn ervan overtuigd dat de optische overgang van asfalt naar klinkers een afremmend effect zal hebben en dat dit veel verkeersgeluid zal schelen. De weg krijgt aan de buitenkant een witte rand om een optische vernauwing te creëren en we leggen er geen graskeien neer. Al die maatregelen zullen eraan bijdragen dat er minder hard wordt gereden en dus minder geluidsoverlast ontstaat.’
Meerdere aanwonenden maakten zich zorgen over de bocht op de kruising met de Muyweg. ‘Dat is krap met landbouwvoertuigen en grotere vrachtwagens. Tot genoegen van meerdere bewoners gaan we die bocht wat verruimen. Daar zijn andere aanwonenden dan weer minder blij mee, maar we kunnen helaas niet iedereen tevreden stellen. In zulke gevallen zijn de richtlijnen van het CROW, het kennisinstituut voor infrastructuur, verkeer en vervoer en werk en veiligheid, leidend. Naast veiligheid is vooral het algemeen belang bepalend. We zijn nog in gesprek met betrokkenen. Hier en daar zou dat nog kunnen leiden tot kleine aanpassingen.’

60 kilometerweg
Net als alle wegen op Texel, met uitzondering van de Pontweg, wordt ook de Postweg een 60 kilometerweg. Toch zijn er volgens Conijn een aantal belangrijke verschillen met een standaard 60 km-weg. ‘Dit is zo’n belangrijke verbindingsweg met het noorden van Texel, dat we de weg een stuk breder maken. Ook het toenemende en bredere landbouwverkeer speelt hierbij een rol. Langs beide kanten leggen we graskeien. De Postweg blijft een voorrangsweg. Meestal is de voorrangssituatie anders op een 60 km-weg.’ Bij het vliegveld komen twee middengeleiders voor een veilige oversteek van fietsers. Ook tegenover Hotel Texel komt een oversteek. ‘Vanaf dat oversteekpunt maken we een apart voetpad naast het fietspad richting de bunker die onderdeel is van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum.’

Werk in vier fases
Het werk in dit seizoen wordt in vier fases verdeeld:
Fase 1: rotonde tot en met de bocht. Dit traject moet (onder voorbehoud van de nutsbedrijven) klaar zijn in week 46/47
Fase 2: vanaf de bocht tot en met Zuid-Eierland. Dit traject moet rond 1 maart klaar zijn
Fase 3: Zuid-Eierland tot de tweede inrit van het vliegveld. Dit stuk staat gepland voor maart 2022
Fase 4: tweede inrit vliegveld tot en met de kruising van de Slufterweg. Dit werk staat gepland voor april 2022

Plezierige samenwerking
Volgens Conijn verloopt de samenwerking met aannemer Boskalis goed. ‘Er wordt heel goed meegedacht en er is veel aandacht voor de omgeving. ‘Dat hadden wij ook in de aanbesteding als voorwaarde meegenomen. Boskalis pakt dat goed op. Het wekelijkse spreekuur voor bewoners is daar bijvoorbeeld een onderdeel van.’
Wilt u het eindresultaat alvast zien? Bekijken dan de video-animatie.

Deel dit nieuwsbericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Overig nieuws